Líbí se Vám stránky?
 
TOPlist
Jednotlivé dovozy vozidel z USA
Pátek, 27 Listopad 2009 08:37

Vzhledem k nejednotnosti výkladu podmínek a postupů vyplývajících ze zákona č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisech v aktuálním znění, pro jednotlivé dovozy vozidel ze zemí, které nejsou v evropské unii, respektive vozidel mimoevropských, zejména z USA, u kterých nelze podle platných podmínek provést ztotožnění se ZTP, uveřejňujeme následující postup, který zaručí žadateli o schválení a registraci takového vozidla nejpřímější postup za minimalizovaných finančních podmínek.

 1. Žadatel o schválení vozidla v ČR, přistaví vozidlo do zkušební stanice na provedení technické kontroly jednotlivě dovezeného vozidla.
 2. Zkušební stanice zakázku přijme, provede technickou kontrolu vozidla a vystaví technický protokol pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Při technické kontrole pro zpracování technického protokolu využije:
  • fyzickou kontrolu schvalovaného vozidla
  • technický průkaz ze země původu
  • návod k obsluze vydaný výrobcem pro daný typ vozidla v originálu.
  • popsání konstrukčních změn na vozidle oproti sériovému provedení
  • neplnění technických požadavků daných právním předpisem, nebo mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána. Zkušební stanice stanoví jednotlivé odlišnosti s uvedením nutnosti výměny skupiny (např. oranžové obrysové světlo) nebo nutnost žádosti o výjimku (např. zasklení s homologací DOT)
  • v příloze k technickému protokolu - základní technický popis zkušební stanice uvede všechny parametry, které určí technickou kontrolou vozidla, zpracováním údajů technického průkazu a návodu k obsluze
  • parametry, které neurčí označí kroužkem ve výpisu technických parametrů, který vydá k technickému protokolu
  • technický protokol vydá, v závěru uvede neplnění zákona č. 56/2001 Sb. formou odkazů na jednotlivé nezapsané konstrukční změny v dokladech, neplnění technických požadavků a chybějící technické parametry.
 3. Při zpracování technického protokolu se zaměří zejména na:

 4. Žadatel předloží vydaný výpis technických údajů výrobci, resp. akreditovanému dovozci k doplnění technických parametrů do výpisu technických parametrů a jejich potvrzení. Výrobce, resp. dovozce může vydat ve smyslu výpisu technických parametrů své vlastní potvrzení.
 5. Žadatel odstraní dle technického protokolu případné nezapsané konstrukční změny, neplnění technických požadavků, zažádá o případné výjimky ze zákona dle technického protokolu na MD ČR.
 6. Po odstranění všech nedostatků a po získání všech písemných vyjádření přistaví vozidlo úřadu a předá dokumentaci pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 7. Pokud výrobce resp. akreditovaný dovozce potvrdí neplnění některých technických parametrů, schválení vozidla není možné.
 8. Pokud výrobce, resp. akreditovaný dovozce potvrdí pro některý technický parametr „údaj není znám“, v tomto případě žadatel může kontaktovat naši typovou zkušebnu, která jako pověřená zkušebna MD ČR je oprávněna uvedený parametr stanovit a vydat příslušný technický protokol. Podrobnosti viz www.usmd.cz/zkus.php Pověřená zkušebna nevyplňuje údaje do výpisu technických parametrů vydaného zkušební stanicí, nýbrž vydaný technický protokol slouží přímo jako podklad pro schválení. Další postup dle odst. 5.
 9. Pokud výrobce resp. akreditovaný dovozce vozidla není znám, o subjektu pro potvrzení technických parametrů rozhodne MD ČR, resp. povolí další postup dle „údaj není znám“ , viz odst. 7.
 10. Pokud úřad, který schválení provádí není organizačně a odborně vybaven na vlastní kontrolu odstranění nedostatků na vozidle, musí v těchto jednotlivých případech žadatel zpět do zkušební stanice pro kontrolu odstranění nedostatků a pro vydání přílohy technického protokolu.
  • dobrý technický stav pro úspěšnost případných technických zkoušek v pověřené zkušebně
  • součinnost a znalost potřebných parametrů importérem příslušné značky vozidla
  • existence evropského provedení daného typu vozidla pro možnost výměny některých dílů a skupin za evropské provedení.
 11. Na závěr je třeba zmínit, že pro vysokou pravděpodobnost úspěšnosti schválení v ČR vozidel z USA jsou tři zásadní podmínky:

Při respektování uvedených tří podmínek žadatelem o schválení a respektování výše uvedeného postupu všemi subjekty, kteří se na procesu schválení podílejí, je schválení a registrace jednotlivě dovezeného vozidla z USA reálnou variantou jednotlivých dovozů vozidel z Evropy.